ماده 6 – تشکیل جلسات

  • جلسات شی هان کای بنا بر ضرورت به صورت فوق العاده و یا حداقل هر فصل یکبار بهصورت عادی و بشکل حضوری یا مجازی تشکیل می شود

 

این آیین نامه با 6 ماده و 5 تبصره در تاریخ سیزدهم اسفند 1400 در محل مرکز انجمن به امضای اعضای شی هان کای رسید و از این تاریخ قابل اجرا می باشد

ضد یخ پونته میلانو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.