اسپری Tyres Repair

اسپری رفع پنجری به شما این امکان را میدهد تا بدون نیاز به خارج کردن چرخها، پنچری تایر را رفع کنید. این اسپری با داشتن ترکیبی منحصر به فرد، سوراخهای ایجاد شده بر روی تایر را با نوعی سیلیکون پر میکند و سپس با باد کردن آن، تایری سالم را به شما تحویل میدهد.