روغن موتور دیزلی مینرال CD-25W50

روغن موتور CD 25W50 پونته میلانو روانکاری بسیار مطلوب با تکنولوژی مینرال است که در مناطق مختلف و خصوصا مناطق گرمسیری کاربرد دارد. این روغن موتور با توجه به خواص گرانروی خود از خوردگی و فرسودگی موتورهای دیزلی جلوگیری می نماید. این روغن به علت قلیائیت مطلوب باعث جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسیدهای تولید شده بر اثر احتراق داخلی در سوختهای دیزلی با درصد گوگرد بالا و در نتیجه افزایش عمر روغن و موتور ماشین می شود. از این روغن میتوان در موتورهای دیزلی قدیمی و نیمه مدرن در دماهای بالا استفاده نمود.