روغن موتور دیزلی مینرال CD-50

روغن موتور CD50 پونته میلانو روانکاری بسیار مطلوب با تکنولوژی مینرال است که در مناطق مختلف و خصوصا مناطق گرمسیری کاربرد دارد. این روغن با توجه به خواص گرانروی خود از خوردگی و فرسودگی موتورهای دیزلی جلوگیری میکند. این روغن به علت قلیائیت مطلوب باعث جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسیدهای تولید شده بر اثر احتراق داخلی در سوختهای دیزلی با درصد گوگرد بالا و در نتیجه افزایش عمر روغن و موتور ماشین میشود. از این روغن میتوان در موتورهای دیزلی قدیمی و نیمه مدرن در دماهای بالا استفاده نمود.