روغن موتور دیزلی نیمه سنتتیک CH4-15W40

HIGHTECH DESIGN FOR DESEL ENGINES HIGHER THAN 2007

روغن موتور CH4-15 W 40 پونته میلانو روانکاری فوق العاده با عملکرد مناسب، حداکثر بازدهی برای برای جدیدترین موتورهای دیزلی موجود و موتورهای قدیمی تر فراهم می آورد. این روغن موتور عملکرد بسیار مناسبی برای خودروهای دیزلی با توقف های متناوب همانند ناوگان های پخش و توزیع کالا، حمل و نقل عمومی و غیره را دارا است. روغن موتور دیزلی پونته میلانو هنگامی که حداکثر توان موتور در سخت ترین شرایط کاری با دمای فشار بالا مورد نیاز است عملکرد مطلوبی داشته و اطمینان خاطر مصرف کنندگان را فراهم می نماید.