روغن موتور دیزلی تمام سنتتیک CI4-15W40

HIGHTECH DESIGN FOR DESEL ENGINES HIGHER THAN 2010

روغن موتور CI4-15 W 40 با فرمولاسیون پیشرفته برای مقیاس بزرگی از موتورهای دیزل از جمله موتورهای دیزلی اروپایی، آمریکایی، چینی و غیره طراحی شده است. روغن موتور CI4-15 W 40 پونته میلانو قابلیت بسیار خوب در انجام وظایف یک روانکار را داشته و به علت ساختار مناسب کمترین آلودگی را برای محیط زیست دارد.