روغن دنده GL5-75W40

HIGH PERFORMANCE TECHNOLOGY

روغن دنده 75W90 با درجه کیفی GL5 (Gear Lubricant) مناسب برای دنده‌های هیپوئیدی و دیفرانسیل خودروهای سبک و سنگین است که تحت شرایط سخت عملیاتی کار میکنند. به دلیل خاصیت فشار پذیری عالی یا EP (Extreme Pressure) کاهش ویسکوزیته حاصل از فشارهای بالا در کمترین حد است. علاوه بر این در دماهای بالا، این روغن از قطعات در برابر اکسیداسیون، خوردگی و زنگ زدگی نیز محافظت خواهد کرد.