پاک کننده انژکتور

HIGHTECH DESIGN TO CLEAN AND REMOVE DEPOSITS FROM INJECTORS

این محصول برای تمیز کردن آلودگی های سیستم انژکتور بنزین، بازیابی کارایی انژکتور و بهبود تجزیه سوخت فرموله شده است. این محلول انژکتور شوی خودرو قادر است به بهبود عملکرد موتور خودرو کمک کند، قسمتهای آلوده انژکتور را تمیز کند و آن را با سرعت بالا رسوب زدایی کند، فرآیند احتراق را بهبود ببخشد، باک بنزین و مسیرهای سوخت رسانی را شستشو دهد و در نهایت به کاهش مصرف سوخت کمک کند. بعد از استفاده از این محصول، شتابگیری موتور بهتر خواهد شد و هنگام درجا کار کردن، صدای کمتری خواهد داشت.