روغن هیدرولیک PONTE H68

روغن هیدرولیک PONTE H68 روغن مناسب برای سیستم های هیدرولیک و پرس های سبک و سنگین طراحی شده است. روغن هیدرولیک PONTE H68 دارای محافظت حرارتی با اکسیداسیون بسیار خوب بوده و در برابر زنگ زدگی و خوردگی دارای عملکرد بسیار مطلوب بوده است، خواصی چون ضد سایش، قابلیت فیلترینگ عالی، جداسازی روغن از آب و آزادسازی هوا از روغن از ویژگی های این محصول است.