روغن موتور مینرال SL-20W50

HIGHTECH DESIGN FOR ENGINES HIGHER THAN 2002

روغن موتور با پایه معدنی می باشد. از ویژگی های اصلی این روغن موتور 20 W 50 (-5.5°C+50°C) استارت آسان موتور، خاصیت پاک کنندگی بسیار عالی، کاهش مصرف سوخت، جلوگیری از خورندگی و زنگ زدگی قطعات موتور و همچنین روان کنندگی و کاهش محسوس صدای موتور می باشد.