روغن موتور تمام سنتتیک SN-10W40

HIGHTECH DESIGN FOR ENGINES HIGHER THAN 2008

روغن موتور تمام سنتتیک تولید شده با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و نوآوری در ساخت روغن اتومبیل، مناسب برای مناطق سردسیری و فصول سرما که طولانی بودن مدت کارکرد و قابلیت فوق العاده کاهش اصطکاک از مهمترین شاخص های آن می باشد. همچنین این محصول دارای خاصیت تمیزکنندگی مجازی روغن بوده و استفاده از بازدهی مناسبی در هنگام استارت اتومبیل را دارا می باشد.