روغن هیدرولیک

در حال نمایش 4 نتیجه

روغن هیدرولیک 205 لیتری PONTE-VG46

نوع : Hydraulic oil روغن هیدرولیک Ponte VG46 روغن مناسب برای سیستم‌های هیدرولیک و پرس‌های سبک و سنگین طراحی شده است. روغن هیدرولیک Ponte VG46 دارای محافظت حرارتی با اکسیداسیون بسیار خوب بوده و در برابر زنگ زدگی و خوردگی دارای عملکرد بسیار مطلوب بوده، خواصی چون ضد سایش، قابلیت فیلترینگ عالی، جداسازی روغن از آب و آزادسازی هوا از روغن از ویژگی‌های این محصول است.خاصیت خنک گنندگی از ویژگی های اصلی این روغن به حساب می آید که می تواند گرمای دستگاه را گرفته و به کمک سیستم چرخشی خود باعث انتقال و حرکت آن شود. حجم : 205 لیتر(بشکه)

روغن هیدرولیک 205 لیتر [PONTE-H68[VG68

نوع : Hydraulic oil روغن هیدرولیک Ponte H68[VG68] روغن مناسب برای سیستم‌های هیدرولیک و پرس‌های سبک و سنگین طراحی شده است. روغن هیدرولیک Ponte H68[VG68] دارای محافظت حرارتی با اکسیداسیون بسیار خوب بوده و در برابر زنگ زدگی و خوردگی دارای عملکرد بسیار مطلوب بوده، خواصی چون ضد سایش، قابلیت فیلترینگ عالی، جداسازی روغن از آب و آزادسازی هوا از روغن از ویژگی‌های این محصول است.خاصیت خنک گنندگی از ویژگی های اصلی این روغن به حساب می آید که می تواند گرمای دستگاه را گرفته و به کمک سیستم چرخشی خود باعث انتقال و حرکت آن شود. حجم : 205 لیتر(بشکه)

روغن هیدرولیک 20 لیتری [PONTE-H68[VG68

نوع : Hydraulic oil روغن هیدرولیک Ponte H68[VG68] روغن مناسب برای سیستم‌های هیدرولیک و پرس‌های سبک و سنگین طراحی شده است. روغن هیدرولیک Ponte H68[VG68] دارای محافظت حرارتی با اکسیداسیون بسیار خوب بوده و در برابر زنگ زدگی و خوردگی دارای عملکرد بسیار مطلوب بوده، خواصی چون ضد سایش، قابلیت فیلترینگ عالی، جداسازی روغن از آب و آزادسازی هوا از روغن از ویژگی‌های این محصول است.خاصیت خنک گنندگی از ویژگی های اصلی این روغن به حساب می آید که می تواند گرمای دستگاه را گرفته و به کمک سیستم چرخشی خود باعث انتقال و حرکت آن شود. حجم : 20 لیتر

روغن هیدرولیک 1 لیتری PONTE-VG46

نوع : Hydraulic oil روغن هیدرولیک Ponte VG46 روغن مناسب برای سیستم‌های هیدرولیک و پرس‌های سبک و سنگین طراحی شده است. روغن هیدرولیک Ponte VG46 دارای محافظت حرارتی با اکسیداسیون بسیار خوب بوده و در برابر زنگ زدگی و خوردگی دارای عملکرد بسیار مطلوب بوده، خواصی چون ضد سایش، قابلیت فیلترینگ عالی، جداسازی روغن از آب و آزادسازی هوا از روغن از ویژگی‌های این محصول است.خاصیت خنک گنندگی از ویژگی های اصلی این روغن به حساب می آید که می تواند گرمای دستگاه را گرفته و به کمک سیستم چرخشی خود باعث انتقال و حرکت آن شود. حجم : 1 لیتر