اسپری Tar Remover

اسپری با ترکیب شیمیایی منحصر به فرد و قوی که بدون نیاز به خراشیدن جرم و یا مالش بیش از حد لکه را از بین میبرد  و آسیبی به رنگ بدنه وارد نمیکند. این اسپری دارای مواد با کیفیت جهت پاک کردن لکه های مختلف مانند صمغ درخت، قیر، گریس، مواد نفتی، حشرات چسبیده به بدنه و حتی لکه های رنگ تازه می باشد.